Information
 
  Ansökan
      Behövande barn
      Forskning
 
  Historik
 


 

Välkomna till Gillbergska stiftelsen i Uppsala!

Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning inom barnsjukvård och barnhälsovård. Varje höst ges därför ekonomiska anslag, företrädesvis till yngre forskare, inom dessa områden.

Dessutom ges under första delen av varje år bidrag till främjandet av vård och uppfostran av behövande barn bosatta i Uppsala kommun. 

   
 
Gillbergska stiftelsen
  S:t Larsgatan 8 B, 753 11 Uppsala